Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania? Rozmawiamy z Marcinem Jaroszem, ekspertem od nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania? Rozmawiamy z Marcinem Jaroszem, ekspertem od nieruchomości.

Dlaczego przy sprzedaży mieszkania tak ważne jest posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów? Ponieważ gwarantują one legalność i bezpieczeństwo transakcji, chroniąc zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed potencjalnymi problemami. Rozmawiamy z Marcinem Jaroszem z Wilson’s Nieruchomości, ekspertem, który od lat wspiera Klientów w bezproblemowym przejściu przez proces sprzedaży nieruchomości.

Krok 1: Wprowadzenie

Marcin Jarosz: Zgromadzenie właściwej dokumentacji jest absolutną podstawą w procesie sprzedaży nieruchomości. To właśnie dokumenty stanowią fundament legalności transakcji i gwarantują jej płynny przebieg. Często spotykam się z klientami, dla których sprzedaż mieszkania to nowe doświadczenie, pełne niepewności. Moim zadaniem jest pomóc im przejść przez ten proces jak najłatwiej, zaczynając właśnie od zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Prowadzący: Rozumiem, że jest całkiem sporo dokumentów do zgromadzenia przed sprzedażą mieszkania. Możemy zagłębić się nieco bardziej w szczegóły? Zacznijmy od tych podstawowych dokumentów. Jakie informacje zawierają i dlaczego są one tak ważne?

Krok 2: Dokumenty podstawowe

Marcin Jarosz: Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest oczywiście akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności – mogą to być np. akt darowizny czy decyzja o przydziale mieszkania. To dokument, który jednoznacznie wskazuje, kto jest właścicielem nieruchomości i jest podstawą do wpisu do księgi wieczystej.

Księga wieczysta to z kolei oficjalny rejestr nieruchomości prowadzony przez sąd, który zawiera wszelkie informacje dotyczące praw do nieruchomości, w tym obciążenia i hipoteki. Dlatego aktualny wypis z księgi wieczystej jest tak ważny – daje on obraz prawny nieruchomości, co jest istotne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach administracyjnych są dowodami na to, że wszystkie publicznoprawne zobowiązania finansowe związane z nieruchomością zostały uregulowane. To buduje zaufanie i daje kupującemu pewność, że po przejęciu nieruchomości nie będzie musiał martwić się o niespodziewane długi.

Ewidencja gruntów i budynków, która zawiera dokładny opis nieruchomości, jest niezbędna, aby kupujący mógł dokładnie zrozumieć, co kupuje, w tym informacje o granicach działki, powierzchni mieszkania czy numerze działki i budynku.

Jeśli nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania, plan zagospodarowania przestrzennego może mieć kluczowe znaczenie dla potencjalnego kupującego, zwłaszcza jeśli planuje on przyszłą rozbudowę lub zmiany w nieruchomości.

Krok 3: Dokumenty dodatkowe

Prowadzący: A co z dokumentami dodatkowymi? Jakie specyficzne sytuacje wymagają dodatkowej dokumentacji?

Marcin Jarosz: Dokumenty dodatkowe mogą być wymagane w zależności od specyfiki nieruchomości i jej historii. Przykładowo, zaświadczenie z banku o spłacie kredytu jest konieczne w przypadku, gdy nieruchomość była obciążona kredytem hipotecznym. Jest to niezbędne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, co jest kluczowe dla czystości prawnej transakcji.

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej jest wymagane, gdy mieszkanie było wcześniej związane ze spółdzielnią mieszkaniową, by potwierdzić przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na pełną własność lub potwierdzić brak zaległości w opłatach czynszowych.

Istnieje szereg innych dokumentów, które mogą być wymagane w zależności od specyfiki transakcji. Jednym z takich dokumentów jest świadectwo energetyczne, które określa efektywność energetyczną budynku. 

Kolejnym ważnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera szczegółowy opis stanu technicznego mieszkania w momencie jego zakupu lub wykonanych remontów. Dokument ten może być niezwykle przydatny w sytuacji, gdy kupujący ma pytania dotyczące wcześniejszych prac remontowych.

Dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych remontów lub zmian konstrukcyjnych jest również istotna. Potwierdza ona legalność wszelkich przeróbek i może być kluczowa dla kupującego zainteresowanego stanem technicznym i historią nieruchomości.

Prowadzący: A co w przypadku mieszkań odziedziczonych lub otrzymanych w darowiźnie?

Marcin Jarosz: W przypadkach, gdy nieruchomość nabyta została w drodze dziedziczenia lub darowizny, bardzo ważne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających te zdarzenia prawnie. Niezbędne staje się zaświadczenie o zapłacie podatku od spadków i darowizn lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego podatku. To kluczowe, by wykazać, że wszelkie zobowiązania podatkowe zostały uregulowane, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia sprzedaży.

Ważne jest również posiadanie aktów poświadczenia dziedziczenia, decyzji o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu notarialnego darowizny. Te dokumenty oficjalnie potwierdzają przeniesienie prawa własności na nowego właściciela i są niezbędne do dokonania wszelkich dalszych operacji prawnych z nieruchomością.

Prowadzący: Czy są jeszcze jakieś dokumenty, o których warto wspomnieć?

Marcin Jarosz: Tak, warto wspomnieć o umowie przedwstępnej, jeśli takowa została zawarta przed finalizacją sprzedaży. Umowa taka zawiera wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży. Jest to ważne, gdyż umożliwia obu stronom zabezpieczenie ich interesów przed finalnym aktem sprzedaży.

Krok 4: Wyzwania i Porady

Prowadzący: Przechodząc do ostatniej części naszej rozmowy, czy możesz podzielić się z nami najczęstszymi wyzwaniami, z jakimi spotykają się sprzedający przy zgromadzeniu dokumentów, i jakie porady mógłbyś im dać?

Marcin Jarosz: Jednym z największych wyzwań jest upewnienie się, że wszystkie dokumenty są aktualne i kompleksowe. Często zdarza się, że sprzedający nie są świadomi pewnych obciążeń czy zaległości, co może skomplikować sprzedaż. Na przykład, aktualny wypis z księgi wieczystej powinien być wolny od nieaktualnych wpisów, takich jak wykreślone hipoteki czy służebności, które już nie obowiązują. Ważne jest regularne monitorowanie stanu księgi i ewentualne aktualizowanie jej zawartości, co może wymagać złożenia stosownych wniosków w sądzie. Moja główna rada to: zacznij przygotowania wcześnie i skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże Ci zebrać i zweryfikować wszystkie niezbędne dokumenty. To może znacząco przyspieszyć cały proces i uczynić go mniej stresującym.

 

Chcesz porozmawiać o swojej sytuacji nieruchomościowej lub obliczyć zdolność kredytową za darmo? Skontaktuj się z Marcinem już dziś!  Telefon+48 535 198 975

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania? Rozmawiamy z Marcinem Jaroszem, ekspertem od nieruchomości.

Poradnik krok po kroku: Zakup mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania? Rozmawiamy z Marcinem Jaroszem, ekspertem od nieruchomości.

Zakup nieruchomości: Jakie są dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć!