Jak przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd?

Jak przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd?

Złożenie wniosku w sądzie to bardzo ważny etap uruchomienia formalnej procedury np. dokonania czy wykreślenia wpisu hipoteki w księdze wieczystej lub założenia takiej księgi wieczystej dla nieruchomości. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że wnioski petentów rozpatrywane są przez sądy według kolejności ich wpływu. Można jednak wpłynąć na przyspieszenie wpisu do ksiegi wieczystej. W jaki sposób?

Wpis do księgi wieczystej. Ile czeka się na rozpatrzenie sprawy w sądzie?

Przykładowy, średni czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej w poszczególnych wydziałach sądów w Polsce można sprawdzić na ich stronach WWW, np. na witrynie wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest dosyć długi, a wynika on z wprowadzenia w życie np. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z uwagi na ogromną ilość wniosków wynikających z tej ustawy w połączeniu z niewielką liczbą pracowników sądu, mamy do czynienia ze znaczącym wydłużeniem czasu oczekiwania na rozpatrzenie dokumentu.

 

Wniosek o przyspieszenie sprawy wpisu do księgi wieczystej

Dla przyspieszenia terminu dokonania wpisu do księgi wieczystej przez sąd i rozpatrzenia sprawy warto jest złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Formalnie to prośba o podjęcie czynności przez sąd w trybie szczególnym. Trzeba przy tym wskazać, że w naszej sytuacji zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek konieczności zajęcia się sprawą poza kolejnością wpływu wniosku.

Jak umotywować wniosek o szybszy wpis do księgi wieczystej?

Dobrym pomysłem będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku z negatywnymi skutkami, jakie odczujemy, np. koszty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Umotywowanie przedmiotowej prośby we wniosku o przyspieszenie powinno być poparte ewentualnymi dokumentami wykazującymi istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku wskazanego w § 56 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Wniosek powinien przy tym zawierać:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy, adresata: przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego,
  • adres wydziału, numer księgi wieczystej,
  • numer zarejestrowanej wzmianki (Dz.Kw),
    uzasadnienie.

Nawet jeśli złożymy wniosek o przyspieszenie sprawy w sądzie, dotyczący wpisu do ksiegi wieczystej, nie mamy gwarancji, że rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji i wpis do ksiegi wieczystej zostanie dokonany w szybszym trybie.

 

 

Rozpoznanie wniosków do sądów poza kolejnością wpływu

Niektóre sądy przygotowały specjalne ułatwienia dla petentów i podejmują się wcześniejszego rozpatrzenia niektórych spraw. Przykładem niech będzie Sąd Rejonowy w Wołominie, który deklaruje, że wnioski o wpis hipotek umownych bankowych są rozpatrywane poza kolejnością ich wpływu. Pisma o rozpoznanie wniosku wieczysto-księgowego poza kolejnością wpływu do sądu rozpoznawane są nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty złożenia dokumentu, którego dotyczy kierowana prośba o przyspieszenie.

Czy wiesz, że w Wilson’s Nieruchomości pomagamy zająć się całą procedurą związaną z nieruchomością? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jak przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd?

Co należy sprawdzać w księdze wieczystej nieruchomości przed zakupem mieszkania?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Jak przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd?

Podatki przy sprzedaży i kupnie mieszkania