Kiedy płacimy podatki przy sprzedaży nieruchomości?

Kiedy płacimy podatki przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedajesz mieszkanie lub lokal komercyjny? Musisz liczyć się z dopełnieniem wielu formalności i uiszczeniem najprawdopodobniej podatku od sprzedaży nieruchomości. Sprawdź, kiedy taki podatek od sprzedaży nieruchomości jest naliczany, a w jakich przypadkach będzie można go uniknąć?

Podatki przy sprzedaży nieruchomości

Odpłatne zbycie nieruchomości prywatnie, czyli poza prowadzeniem działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa jest czynnością cywilnoprawną i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Chodzi tu o sytuację, w której np. sprzedajesz mieszkanie innej osobie. Wtedy po uzyskaniu zapłaty za nieruchomość, część pieniędzy musisz oddać do urzędu skarbowego tytułem daniny. To podatek od sprzedaży nieruchomości.

 

Zasadniczo taki podatek od sprzedaży nieruchomości opłacić musi każdy sprzedający mieszkania czy domy, jeśli zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat podatkowych od momentu nabycia lub odziedziczenia nieruchomości. Po upływie wskazanego czasu, obowiązek podatku od sprzedaży nieruchomości jest znoszony, a ty nie musisz składać żadnych deklaracji w urzędzie skarbowym, by nie płacić daniny.

Jeśli zdarzy się sytuacja odwrotna, czyli do sprzedaży nieruchomości dojdzie przed upływem 5 lat, to podatek od sprzedaży nieruchomości w wysokości 19 proc. od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zostanie naliczony i trzeba będzie go odprowadzić do urzędu skarbowego. Są jednak pewne ulgi, które i w takiej sytuacji umożliwiają uniknięcie tego, że zapłacisz podatek od sprzedaży nieruchomości lub znaczące zmniejszenie jego wymiaru.

 

Ulga mieszkaniowa

Polskie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez sprzedających nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia z ulgi mieszkaniowej, pozwalającej na niepłacenie podatku. Można uniknąć odprowadzania daniny na rzecz fiskusa, jeśli środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczysz na tak zwane własne cele mieszkaniowe. Masz na ich wydatkowanie aż 3 lata podatkowe, a okres ten jest liczony od końca roku podatkowego, w którym doszło do danej transakcji.

Co może być własnymi celami mieszkaniowymi

Własnymi celami mieszkaniowymi mogą być między innymi:

  • Nabycie innego mieszkania, domu czy działki budowlanej.
  • Spłata wcześniej zaciągniętego na zakup nieruchomości kredytu wraz z odsetkami.
  • Zakup materiałów budowlanych i remontowych.
  • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ile trzeba przeznaczyć na cele mieszkaniowe

Na cele mieszkaniowe trzeba przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości, by w ogóle nie płacić podatku fiskusowi, a wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub umowami. Jeśli nie w całości wydatkujesz pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, od pozostałej kwoty musisz zapłacić podatek dochodowy i to wraz z odsetkami.

Poinformowanie urzędu skarbowego

Nawet jeśli zamierzasz skorzystać z ulgi, by nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, trzeba poinformować o sprzedaży urząd skarbowy. W tym celu masz obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-39.

Pomoc w całym procesie sprzedaży nieruchomości

W Wilson’s Nieruchomości zajmujemy sie całym procesem sprzedaży nieruchomości i pomożemy Ci w sprawach formalnych. Skorzystaj z porady naszych doradców i śpij spokojnie.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Kiedy płacimy podatki przy sprzedaży nieruchomości?

Jaki lokal na restaurację?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Kiedy płacimy podatki przy sprzedaży nieruchomości?

Jak przebiega proces sprzedaży nieruchomości?