Co to Umowa Przedwstępna i kiedy jest potrzebna?

Co to Umowa Przedwstępna i kiedy jest potrzebna?

Kupujesz mieszkanie lub dom? Przed podpisaniem umowy przyrzeczonej możesz spotkać się z sytuacją, w której przygotowana będzie umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Kiedy stosowana jest umowa przedwstępna, a kiedy można sfinalizować zakup mieszkania bez konieczności podpisywania umowy przedwstępnej?

Umowa przedwstępna – rezerwacja dla kupującego, ochrona dla sprzedającego

Zawarcie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości właściwie rozpoczyna transakcję nabycia nieruchomości i prowadzi do podpisania umowy przyrzeczonej. Można ją traktować jako oficjalną rezerwację mieszkania czy domu i deklarację ze strony kupującego i sprzedającego, że mają wolę zawrzeć w przyszłości umowę ostateczną w formie aktu notarialnego.

Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest umożliwienie stronom przygotowania się do podpisania przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, ale z komfortem rezerwacji mieszkania czy domu, albo też działki na wyłączność.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zabezpiecza interesy obu stron. W treści powinna ona zawierać istotne ustalenia i postanowienia docelowej umowy, a zwłaszcza przedmiot sprzedaży i termin zawarcia umowy przyrzeczonej. W parze z umową przedwstępną najczęściej idzie wręczenie przez kupującego na rzecz sprzedającego zadatku lub zaliczki na poczet przyszłej transakcji.

Kiedy umowa przedwstępna nie jest konieczna?

Nie zawsze zawarcie umowy przedwstępnej jest potrzebne dla zawarcia umowy przyrzeczonej. Zwykle nie ma potrzeby jej podpisywania, jeśli strony są od razu gotowe do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, na przykład dlatego, że transakcja odbywa się z zastosowaniem płatności gotówką czy przelewem z konta kupującego na konto sprzedającego.

Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną?

Są jednak i takie okoliczności, kiedy transakcja sprzedaży mieszkania lub domu powinna być poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej. Ma to miejsce w przypadkach:

  • Realizacji transakcji z wykorzystaniem kredytu hipotecznego – zanim wszystkie formalności związane z kredytem i jego udzieleniem w banku zostaną zrealizowane, warto „zarezerwować” nieruchomość poprzez zawarcie umowy przedwstępnej.

  • Nieuregulowanej do końca sytuacji prawnej nieruchomości – stan prawny, występowanie roszczeń, służebności i obciążeń nieruchomości w księdze wieczystej.

  • Konieczność podziału nieruchomości – np. działki budowlanej na kilka mniejszych.

  • Oczekiwanie na decyzję o wydanie warunków zabudowy – w przypadku, gdy nie wiadomo np. czy na sprzedawanej działce będzie można wybudować pożądaną nieruchomość.

We wszystkich wymienionych sytuacjach umowa przedwstępna zakupu nieruchomości zabezpiecza interesy kupującego – jeśli okaże się, że nie otrzyma kredytu na mieszkanie, to może zrezygnować z zakupu, ze stratą co najwyżej tylko wpłaconego na rzecz sprzedającego zadatku.

Dla osoby dokonującej sprzedaży umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest sygnałem, że może zbyć swoją nieruchomość po dopełnieniu określonych warunków.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Co to Umowa Przedwstępna i kiedy jest potrzebna?

Kupno działki - co sprawdzić, aby wybudować na niej nieruchomość

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Co to Umowa Przedwstępna i kiedy jest potrzebna?

Mieszkanie z lokatorem