Certyfikat Energetyczny (Świadectwo Energetyczne) w 2024: Zmiany, Procedury i Wskazówki 

Certyfikat Energetyczny (Świadectwo Energetyczne) w 2024: Zmiany, Procedury i Wskazówki 

Od 28 kwietnia 2023 r. posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej stało się obowiązkowe dla wszystkich budynków, niezależnie od tego, kiedy zostały wybudowane. To krytyczny moment dla właścicieli nieruchomości, zarówno starych, jak i nowych, aby zrozumieć zmiany, które niosą ze sobą nowe regulacje, oraz jak te zmiany wpływają na proces sprzedaży lub wynajmu ich nieruchomości.

Zmiany w przepisach

Rok 2023 przyniósł znaczące zmiany w zakresie obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, rozszerzając jego zakres na wszystkie budynki, niezależnie od daty ich wybudowania. Te przepisy mają na celu podniesienie standardów efektywności energetycznej i są odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe oraz oczekiwania społeczeństwa dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wprowadzone zmiany podkreślają wagę odpowiedzialnego zarządzania zasobami energetycznymi i promują inwestycje w rozwiązania, które przyczyniają się do obniżenia zużycia energii. Dzięki tym regulacjom, każdy właściciel nieruchomości zostaje zobowiązany do przedstawienia potencjalnym nabywcom lub najemcom aktualnego dokumentu, potwierdzającego charakterystykę energetyczną budynku., czyli zapotrzebowanie budynku na energię.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo energetyczne, to niezbędny dokument, który szczegółowo określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub jego części. Dokument ten dostarcza informacji o ilości energii potrzebnej do ogrzewania, oświetlenia, wentylacji, chłodzenia, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej w danej nieruchomości. Co więcej, świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera cenne zalecenia, mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie troski o środowisko naturalne.

Ponadto, w procesie oceny charakterystyki energetycznej budynku uwzględnia się również:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP),
  • jednostkową wielkość emisji CO2,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię.

W świadectwie energetycznym znajdują się również kluczowe dane dotyczące nieruchomości, takie jak rodzaj budynku, jego przeznaczenie, adres, rok oddania do użytku, a także metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej. Ponadto dokument uwzględnia powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych lub chłodzonych oraz całkowitą powierzchnię użytkową, co pozwala na dokładne określenie klasy energetycznej budynku. 

Procedury uzyskania certyfikatu

Pierwszym krokiem jest zatrudnienie uprawnionego audytora energetycznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia oceny energetycznej nieruchomości. Następnie audytor przeprowadza wizytację nieruchomości, podczas której ocenia różne aspekty budynku, takie jak izolacja termiczna, systemy ogrzewania i wentylacji oraz typy zainstalowanych okien.

Podczas wizytacji audytor zbiera dane niezbędne do obliczenia wskaźników energetycznych, takich jak roczne zapotrzebowanie na energię użytkową i końcową oraz ilość emitowanego dwutlenku węgla. Te informacje są następnie analizowane i prezentowane w formie świadectwa energetycznego, które klasyfikuje budynek w odpowiedniej klasie energetycznej od A+ (najbardziej efektywna) do G (najmniej efektywna). Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie gov.pl, świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać sporządzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Ważne jest, aby właściciel nieruchomości współpracował z audytorem i zapewnił dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz dokumentacji technicznej budynku. Po zakończeniu oceny i sporządzeniu świadectwa energetycznego, dokument ten staje się ważnym elementem w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Jakie są koszty uzyskania świadectwa energetycznego

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak typ i lokalizacja nieruchomości, jej rozmiar, zastosowane instalacje wewnętrzne i dostępna dokumentacja techniczna. Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości w dużym mieście może być droższe niż w mniejszej miejscowości. Dodatkowo, koszt świadectwa dla domu jest zazwyczaj wyższy niż dla mieszkania. W przypadku mieszkań ceny w Warszawie startują od 200 zł, w przypadku domów – 400 zł i wyżej. Najwięcej kosztuje świadectwo energetyczne dla budynku wielorodzinnego, gdzie koszt może przekraczać nawet tysiąc złotych.

Wskazówki dla właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości, stojąc przed obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego, powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, by proces ten przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Przede wszystkim, warto zapoznać się z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, która precyzyjnie określa wymogi dotyczące wystawienia świadectwa dla budynku lub jego części. 

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie świadectwa w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Właściciele, którzy zakończyli budowę lub planują wniosek o pozwolenie na użytkowanie, powinni pamiętać o dołączeniu świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wspomnianego wniosku, co stanowi jedno z podstawowych wymogów prawnych.

Ponadto, właściciele powinni rozważyć możliwe środki na poprawę charakterystyki energetycznej swoich nieruchomości, co może pozytywnie wpłynąć na klasę energetyczną w świadectwie i w konsekwencji na wartość nieruchomości na rynku. Inwestycje w modernizację systemów grzewczych, poprawę izolacji czy instalację odnawialnych źródeł energii mogą znacznie zredukować zapotrzebowanie na energię i zwiększyć atrakcyjność budynku dla potencjalnych nabywców lub najemców.

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że świadectwo energetyczne jest wymagane w każdym przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, niezależnie od tego, czy dotyczy to całego budynku, czy poszczególnych lokali. W przypadku budynków, które przeszły audyt energetyczny, świadectwo to staje się kluczowym dokumentem, który potwierdza ich efektywność energetyczną. Czy długo ważne jest świadectwo? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest ono ważne przez 10 lat od daty wystawienia, chyba że w międzyczasie zostaną przeprowadzone istotne zmiany w budynku.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

W świetle nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej, nieposiadanie aktualnego świadectwa energetycznego budynku podczas transakcji sprzedaży lub wynajmu może prowadzić do poważnych konsekwencji. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i przedstawienie tego dokumentu, a zaniedbujące ten obowiązek, narażają się na nałożenie kary grzywny. Kara ta może sięgnąć nawet 5 tys. zł. To ważne, aby właściciele i zarządcy nieruchomości pamiętali o obowiązku sporządzenia świadectwa, by uniknąć finansowych i prawnych konsekwencji.

Zakończenie

Certyfikat energetyczny stał się ważnym elementem transakcji nieruchomościowych, odgrywając kluczową rolę w promowaniu efektywności energetycznej. Zrozumienie zmian w przepisach, procesu certyfikacji oraz korzyści płynących z posiadania aktualnego świadectwa energetycznego jest niezbędne dla każdego właściciela nieruchomości. Działając zgodnie z nowymi regulacjami, nie tylko unikniesz potencjalnych kar, ale również przyczynisz się do budowania zrównoważonej przyszłości.

Nie czekaj na ostatnią chwilę! W Wilson’s oferujemy profesjonalne sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej przez ekspertów z odpowiednimi kwalifikacjami. Zapewnij sobie spokój ducha i zgodność z przepisami – zadzwoń do nas już dziś i zadbaj o efektywność energetyczną swojej nieruchomości.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Certyfikat Energetyczny (Świadectwo Energetyczne) w 2024: Zmiany, Procedury i Wskazówki 

Jak zacząć inwestowanie w mieszkanie na wynajem? Przewodnik dla początkujących inwestorów w nieruchomości

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Certyfikat Energetyczny (Świadectwo Energetyczne) w 2024: Zmiany, Procedury i Wskazówki 

Poradnik krok po kroku: Zakup mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę?