Wpisy komornicze w KW

Wpisy komornicze w KW

Księga wieczysta nieruchomości stanowi podstawę do określenia ponad wszelką wątpliwość jej stanu prawnego. Można dowiedzieć się po indywidualnym numerze tej księgi i podczas jej przeglądania np. online, do kogo należy nieruchomość, ale i zapoznać się z ewentualnymi wpisami komorniczymi. Kiedy się one pojawią i jak można je usunąć z księgi wieczystej?

Kiedy komornik dokonuje wpisu w KW?

Komornik nie może tak po prostu obciążyć nieruchomość wpisem o egzekucji i ujawnić go w księdze wieczystej. Najpierw wierzyciel powinien złożyć do komornika na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej z nieruchomości. Zaznacza się w nim, że komornik ten może przeprowadzić egzekucję wierzytelności z nieruchomości należącej do dłużnika.

Egzekucja komornicza 

Prowadzenie egzekucji komorniczej z nieruchomości leży w gestii komornika, który działa przy sądzie, w okręgu, w którym przedmiotowa nieruchomość w istocie się znajduje.
Jeśli powstaje dług, który może być egzekwowany przez komornika z nieruchomości, wówczas może on zrobić wpis do księgi wieczystej. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że wraz z wysłaniem dłużnikowi wezwania, komornik składa też do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożeniu wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty. (Art. 924. § 1.).

Wykreślenie wpisu komorniczego z KW

Komornik zajmuje nieruchomość i jego wpis o egzekucji pozostaje w mocy w księdze wieczystej do czasu, aż dojdzie do uznania wierzytelności, a dłużnik ją spłaci. Wówczas na wniosek wierzyciela komornik może umorzyć egzekucję z nieruchomości oraz wykreślić wpis z księgi wieczystej.
Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie, komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. To on jest w istocie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

Sprzedaż nieruchomości z wpisem komorniczym w KW

Na mocy art. 930 Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik, który ma nieruchomość z wpisem komorniczym w KW, może ją sprzedać, pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Czynność taka będzie ważna z punktu widzenia prawa materialnego. Jednak rodzi ona niebezpieczeństwo. Jeśli kwota pozyskana przez dłużnika ze sprzedaży obciążonej komorniczo nieruchomości nie pozwoli na zaspokojenie wierzycieli, to jej nabywca i stanie się dłużnikiem rzeczowym i może nawet utracić swój nabytek na licytacji komorniczej.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Wpisy komornicze w KW

Jak podnieść wartość sprzedawanego lub wynajmowanego mieszkania? 5 niezawodnych sposobów

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Wpisy komornicze w KW

Czy warto kupić mieszkanie w bloku z wielkiej płyty?