Zatrudniam 25 pracowników – ile metrów kwadratowych powinienem wynająć ? Jak to dokładnie policzyć?

Zatrudniam 25 pracowników – ile metrów kwadratowych powinienem wynająć ? Jak to dokładnie policzyć?

Pomieszczeniami pracy nazywane są pomieszczenia przeznaczone na przebywanie pracowników, w których wykonywana jest praca. Przedsiębiorca powinien zapewnić zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, liczby zatrudnionych pracowników i czasu przebywania tych pracowników w pomieszczeniach stałej pracy.

Przepisy Kodeksu pracy odnoszą się również do tego, jak wiele miejsca każdy pracownik powinien mieć zagwarantowane do realizacji zadań na konkretnym stanowisku. Warto poznać zasady dotyczące przeliczania potrzebnych metrów kwadratowych powierzchni zakładu pracy czy biura na liczbę zatrudnionych.

Ustawowo minimalne powierzchnie do pracy

Podstawą do wyliczenia niezbędnej wolnej powierzchni w pomieszczeniach stałej pracy są postanowienia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te zostały ujednolicone za sprawą Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 sierpnia 2003 roku.

winda-w-budynku

Wskazują one, że powierzchnia i wysokość pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przy tym rodzaju wykonywanych zadań, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

§ 19.2. wspominanego rozporządzenia stanowi, że na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, która nie będzie zajęta przez urządzenia techniczne czy sprzęty.

Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy?

biuro-krzesla-biurka

W § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, minister przewidział minimalną wysokość pomieszczeń stałej pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, o wielkości 3 m w świetle, jeśli w pomieszczeniu tym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz 3,3 m w świetle, jeśli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Jeśli przedsiębiorca uzyska zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, może obniżyć wysokość pomieszczeń do pracy w przypadku zastosowania w nich klimatyzacji, co zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Może być ona zmniejszona do 2,5 m w świetle, jeśli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, zaś na każdego przypada przynajmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.

W przypadku pracowników biurowych przyjmuje się, że minimalna powierzchnia w pomieszczeniach biurowych to 7 m2 powierzchni przeznaczonej do wykonywania zadań.

Jakie pomieszczenie do pracy dla 25-osobowej załogi?

Przy zatrudnianiu w zakładzie pracy 25 pracowników, pomieszczenia, w których wykonują oni swoje obowiązki zawodowe, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i mieć najlepiej 3 m wysokości, albo 3,3 m, jeśli w prowadzone są tam prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

praca-biurowa-w-zespole

Jeśli zaś chodzi o ich powierzchnię, to dla takiej liczby pracowników wolna objętość pomieszczenia powinna wynosić 13 m3 x 25 osób, czyli co najmniej 325 m3. Ponadto każdy pracownik musi mieć zapewnione 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp., czyli łącznie dla wszystkich pracowników będzie to 50 m2, plus przestrzeń przeznaczona na ustawienie mebli, maszyn, sprzętów czy urządzeń.

W przypadku zatrudniania 25 pracowników biurowych powierzchnia do pracy wybrana przez pracodawcę powinna mieć około 175 m2. Warto poszukać odpowiedniego biura, które będzie idealnie spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z pośrednikiem nieruchomości, który doskonale zna zasady wynajmu komercyjnego. W Wilsons jesteśmy w stanie zaproponować lokale, spełniające potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Zatrudniam 25 pracowników – ile metrów kwadratowych powinienem wynająć ? Jak to dokładnie policzyć?

Kiedy należy rozpocząć poszukiwanie biura? Ile miesięcy czy tygodni wcześniej należy podjąć działania?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Zatrudniam 25 pracowników – ile metrów kwadratowych powinienem wynająć ? Jak to dokładnie policzyć?

Powierzchnie wspólne? Czyli ile biura w biurze.