Otwierasz własną gastronomię? O czym należy pamiętać?

Otwierasz własną gastronomię? O czym należy pamiętać?

Znakomita lokalizacja, podział na salę dla gości i kuchnię oraz zaplecze socjalne, a przy tym duże okna, które doświetlą wnętrze restauracji – to kwestie, na które wynajmujący lokale na prowadzenie działalności gastronomicznej zwracają szczególną uwagę. Jednak trzeba wiedzieć, że lokal komercyjny z takim przeznaczeniem musi spełniać pewne prawne wymogi. Jakie? O czym nie można zapominać?

Podstawa prawna dla wymogów dotyczących lokali gastronomicznych

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto wymogi, jakim muszą odpowiadać lokale przeznaczone na działalność gastronomiczną. 

Określają one:

 • wysokość i powierzchnię pomieszczeń,
 • poziome umiejscowienie pomieszczeń,
 • doświetlenie naturalne,
 • temperaturę, wentylację,
 • toalety i szatnie.

Wymiary i usytuowanie pomieszczeń na gastronomię

Podłoga w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego powinna znajdować się na poziomie terenu, który otacza budynek, a nie poniżej tej granicy, np. w piwnicy. Ustawodawca określił, że na każdego z pracowników zatrudnionych jednocześnie w pomieszczeniach stałej pracy, powinny przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczeń oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez sprzęty.

Sufit nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,5 w przypadku co najmniej 4 osób zatrudnionych oraz mniejszej niż 3 m w przypadku większej załogi pracowniczej.

Doświetlenie lokalu

W pomieszczeniach pracy stałej, na kuchni w restauracji, musi być dostęp do światła dziennego. W rozporządzeniu wskazano tzw. minimalną proporcję powierzchni okien do powierzchni podłogi, która musi wynosić 1:8.

Temperatura i wentylacja

W pomieszczeniach pracy nie może być chłodniej niż 14 stopni Celsjusza, z wykluczeniem chłodni. Wentylacja powinna być tak skonstruowana w lokalu, by zapewniała wymianę powietrza wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń.

Toalety i szatnie

Przy poszukiwaniu lokalu na gastronomię należy wziąć pod uwagę to, że powinny się w nim znajdować osobne toalety dla personelu i osobne dla gości. Natomiast wejścia do nich powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń, korytarzy bądź też dróg służących do komunikacji ogólnej. W osobnych pomieszczeniach przy lokalu można urządzić szatnię.

Wymogi sanitarne

Oprócz wspominanego rozporządzenia, otwierając lokal gastronomiczny i poszukując odpowiedniego obiektu do wynajmu, trzeba też mieć na uwadze wymogi sanitarne. Reguluje je ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na 14 dni przed rozpoczęciem działalności będziesz musiał złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej do państwowego inspektora sanitarnego.

Sanepid nie odbierze lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, jeśli nie będzie w nim:

 • Osobnego pomieszczenia ze zlewozmywakiem do przygotowywania warzyw, owoców i mięsa.
 • Wydzielonych dróg przepływu naczyń – czystych i brudnych oddzielnie.
 • Zmywarki z wyparzarką,
 • Blatów wykonanych z materiałów łatwych do utrzymania w czystości.
 • Stałego dostępu do zimnej i ciepłej wody.
 • Lodówek ze sprawnymi termometrami.
 • Podłóg wyłożonych łatwo zmywalnymi płytkami.

Należy mieć świadomość tego, że zanim lokal gastronomiczny zostanie oddany do użytku i zaczniesz w nim podejmować pierwszych gości, musi przejść weryfikację pod kątem różnych wymogów technicznych. Pamiętaj przed wynajęciem nieruchomości o wysokości pomieszczeń czy dostępie do światła naturalnego.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Otwierasz własną gastronomię? O czym należy pamiętać?

Wszystko co warto wiedzieć o home staging

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Otwierasz własną gastronomię? O czym należy pamiętać?

Luksusowe mieszkanie w kamienicy. Czy warto?