Mieszkanie dla obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda MSWiA

Mieszkanie dla obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda MSWiA

W roli kupującego na rynku nieruchomości w Polsce mogą występować obcokrajowcy, ale niekiedy w takim przypadku może istnieć konieczność wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kiedy będzie to miało miejsce?

Kto musi uzyskać zgodę MSWiA na zakup mieszkania?

Nie każdy obcokrajowiec przy nabywaniu nieruchomości w Polsce potrzebować będzie jakiegokolwiek zezwolenia. Jednak będzie ono niezbędne w przypadku cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo ze Szwajcarii.

Muszą oni postarać się o stosowne zezwolenie, które wydawane jest na wniosek obcokrajowca. Zgoda będzie wydana przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, jeśli nabycie nieruchomości przez wskazaną osobę nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Dodatkowo taka zgoda wydawana jest, gdy nie będą się takiemu zakupowi sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

We wniosku o wydanie zgody MSWiA na nabycie przez obcokrajowców trzeba wskazać i udowodnić istniejącą więź pomiędzy nimi a Polską. Powierzchnia nabytych nieruchomości na potrzeby życiowe nie może przekroczyć pół hektara.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Nie zawsze trzeba wnioskować o wydanie zgody MSWiA na zakup nieruchomości przez obcokrajowca w Polsce. Nie będzie ono wymagane w takich sytuacjach jak:
Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, składającego się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych, zapewniającego odpowiednie warunki mieszkaniowe.
Zakup lokalu lub udziału w lokalu przeznaczonym na garaż, jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chce mieć garaż, by zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe.

 

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca, który mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Nabycie nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej, gdy małżonek ma obywatelstwo polskie i cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie.

Jeśli cudzoziemiec ma zamiar nabyć nieruchomość znajdującą się w Polsce, może postarać się o tzw. promesę, ważną przez rok od momentu jej wydania. Promesa jest dokumentem wskazującym warunki do spełnienia dla cudzoziemca, które pozwolą mu ubiegać się o zezwolenie na nabycie. Jeśli zostaną one spełnione, to minister nie może odmówić wydania tego zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Pomoc w całym procesie zakupu nieruchomości

Nasi doświadczeni Doradcy z Wilson’s Nieruchomości pomogą Ci w całym procesie związanym za zakupem nieruchomości, a także we wszystkich formalnościach. Możesz na nas liczyć!

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Mieszkanie dla obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda MSWiA

Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Mieszkanie dla obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda MSWiA

Wszystko co warto wiedzieć o home staging