Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki

Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki

Pojęcie cesji zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym. Czego ona dotyczy i kiedy jest stosowana w przypadku zawierania umów przy zakupie nieruchomości mieszkalnych?

Czym jest cesja?

Według art. 509 Kodeksu cywilnego w ramach cesji wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, czyli dokonać przelewu wierzytelności. Cesji nie można jedynie dokonać, jeśli sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Po dokonaniu cesji wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Jednak w potocznym rozumieniu cesją nazywane są różnego rodzaju umowy lub porozumienia, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków z jednej strony umowy na osobę trzecią. W takich przypadkach dokonuje się to za zgodą innych stron umowy.

Cesja praw z umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

W praktyce zawierania umów na rynku nieruchomości częstym przypadkiem jest podpisywanie pomiędzy potencjalnym kupującym a sprzedającym lokal mieszkalny umowy przedwstępnej, w ramach której strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. aktu notarialnego w określonym momencie w przyszłości.

Możliwa jest cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży, ale taka cesja wymaga również przejęcia długu przez wierzyciela. Nie ma możliwości jej dokonania bez zgody drugiej strony czynności.

Cesja może zostać dokonana z wykorzystaniem różnych czynności prawnych, głównie przez sprzedaż lub darowiznę. W zależności od przyjętego sposobu realizacji cesji, będzie on warunkował rodzaj podatku, jaki będzie trzeba uiścić.

Jaki podatek przy cesji praw z umowy przedwstępnej?

W przypadku sprzedaży praw wynikających z umowy przedwstępnej stawka podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli podatku PCC wynosi 1 proc.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki

Pełnomocnictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości - Anglia, USA, Niemcy

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki

Mieszkanie dla obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda MSWiA