Jak sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku?

Jak sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku?

Otrzymanej w spadku, czyli odziedziczonej od spadkodawcy nieruchomości nie trzeba sobie pozostawiać. Można ją sprzedać. W jaki sposób? Czy wiąże się to z poniesieniem dodatkowych opłat?

Czy można sprzedać nieruchomość ze spadku?

Nikt nie będzie Cię zmuszał do tego, byś zachował przepisany Ci w spadku dom czy mieszkanie. Spadkobierca zawsze ma prawo do zbycia nieruchomości przepisanej przez spadkodawcę już od chwili uprawomocnienia się spadku, czyli po 6 miesiącach od momentu jego otwarcia. Spadkobiercy w tym czasie mogą przyjąć lub odrzucić spadek.

Aby móc sprzedać otrzymane w spadku mieszkanie, dom, działkę czy inną nieruchomość, konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawo do rozporządzania nimi. Można to zrobić podczas wizyty u notariusza, w formie aktu nabycia nieruchomości w drodze spadku lub na drodze sądowej. W trakcie postępowania, aż do chwili jego zakończenia, nie można zbyć nieruchomości.

Niezbędne dokumenty do dokonania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Kiedy decyzja o sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku zostanie podjęta, trzeba przygotować ogłoszenie sprzedaży lub nawiązać kontakt z agentem nieruchomości. Następnym krokiem będzie zgromadzenie dokumentów do sprzedaży mieszkania czy domu pochodzących ze spadku. Wśród nich wymienić należy:

·        dokument potwierdzający nabycie spadku,

·        akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,

·        zaświadczenie o uregulowaniu podatku od nieruchomości,

·        odpis z księgi wieczystej nieruchomości,

·        zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami dotyczącymi nieruchomości.

Najważniejszym dokumentem będzie potwierdzenie nabycia spadku oraz dokument, w którym wszyscy spadkobiercy wyrażają zgodę na sprzedaż nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku

Obecnie przepisy fiskalne powodują, że sprzedaż mieszkania pochodzącego ze spadku przed upływem 5 lat liczonych od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę powoduje konieczność opłacenia podatku od nieruchomości w wysokości 19 proc. Jeśli termin ten nie zostanie dochowany, to dochód ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości zostanie obłożony podatkiem, chyba że dochód ten zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe zbywcy.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jak sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku?

Program "Pierwsze mieszkanie": dla kogo? Kiedy udzielony zostanie kredyt hipoteczny dla nabycia lokalu mieszkalnego z oprocentowaniem 2 proc.?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Jak sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku?

Czym jest nieruchomość komercyjna?