Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości komercyjne są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez inwestowanie w tego rodzaju nieruchomości możesz pomnożyć swój kapitał. W tym artykule dowiesz się, czy jest to opcja dla Ciebie. 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego tematu, przyjrzyjmy się nieco bliżej nieruchomościom komercyjnym. Należą do nich: 

 • budynki handlowe,
 • budynki biurowe,
 • magazyny,
 • budynki przemysłowe,
 • budynki mieszkalne,
 • budynki, które mają mieszane przeznaczenie, np. jednocześnie prowadzi się w nich handel detaliczny, wynajmowane są biura i mieszkania.

Potencjał dochodowy 

Najlepszym powodem, dla którego warto inwestować w nieruchomości komercyjne, a nie mieszkaniowe, jest potencjał zarobkowy. Nieruchomości komercyjne mogą przynieść wyższy zwrot z inwestycji niż nieruchomości mieszkaniowe, ponieważ są bardziej regularne, mają zwykle wyższe stawki czynszu i dłuższe umowy najmu. Jednak wszystko zależy od tego, którego typu nieruchomości komercyjne osiągają aktualnie najlepsze wyniki jeśli chodzi o podaż i popyt w konkretnej lokalizacji. 

Nieruchomości komercyjne są zwykle klasyfikowane w 5 głównych sektorach: przemysłowym, biurowym, handlowym, wielorodzinnym i specjalnego przeznaczenia.  Przy tym istnieje wiele różnych typów nieruchomości, takich jak magazyny samoobsługowe, miejsca opieki nad osobami starszymi czy hotele. Podaż i popyt, stopa kapitalizacji i ogólna rentowność każdego sektora są bardzo zróżnicowane.

Aby sprawdzić potencjał lokalizacji nieruchomości komercyjnej, przeanalizuj czynniki takie jak: 

 • dostępność komunikacyjna, 
 • poziom rozwoju infrastruktury, 
 • atrakcyjność turystyczna, 
 • poziom bezpieczeństwa i jakości życia, 
 • konkurencja i zapotrzebowanie na dane usługi czy produkty.

Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości komercyjnej, zrób dobry research, na jakie usługi jest obecnie zainteresowanie oraz jakie są prognozy na przyszłość. 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego 

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Nigdy nie wiesz, co przyniesie przyszłość, jak zachowa się rynek, czy Twoje inwestycje będą bezpieczne i rentowne. Dlatego warto rozłożyć swój kapitał na różne klasy aktywów, które mają różny poziom i charakter ryzyka, a także różną reakcję na zmiany rynkowe. Celem dywersyfikacji jest osiągnięcie lepszej relacji między oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem całego portfela. Dywersyfikacja pozwala na zmniejszenie wpływu niekorzystnych zdarzeń na jednym rynku lub w jednej branży na wartość całej inwestycji. Jednym słowem: zainwestuj w różnego rodzaju nieruchomości komercyjne, aby rozłożyć ryzyko. 

Koszty i opłaty

Często łatwiej jest oszacować ceny nieruchomości komercyjnych niż mieszkalnych, ponieważ można poprosić o rachunek zysków i strat obecnego właściciela i na tej podstawie określić cenę lokalu. Natomiast nieruchomości mieszkaniowe często podlegają bardziej emocjonalnej wycenie. 

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne wymaga od Ciebie większego kapitału początkowego niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. Ponadto, jako inwestor musisz ponosić różne koszty i opłaty związane z zakupem, utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością komercyjną, takie jak podatki, ubezpieczenia, czynsze administracyjne, remonty czy usługi prawne. Podobnie jak przy wynajmie mieszkania, ale na większą skalę. 

Dywersyfikacja najemców to kolejny sposób, w jaki nieruchomości komercyjne zapewniają stabilność, ponieważ posiadanie wielu najemców zmniejsza ryzyko pustostanów. 

Istnieje ryzyko, że… 

…świat się zmieni. Nieruchomości komercyjne są bardziej podatne na zmiany w gospodarce, regulacjach prawnych, preferencjach konsumentów czy trendach technologicznych. Jako właściciel/ka musisz reagować na zmieniające się okoliczności i przyjmować nowe strategie działania, np. zmieniać profil działania danej nieruchomości. Kondycja gospodarki, stopa bezrobocia i PKB są bezpośrednio skorelowane z rentownością nieruchomości komercyjnych. W przypadku wynajmu mieszkań sytuacja jest zdecydowanie bardziej stabilna. 

 

Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne? – podsumowanie

Zanim zdecydujesz się na zakup, a potem wynajem nieruchomości komercyjnej, musisz dokładnie przeanalizować swoje cele, możliwości i oczekiwania. Zacznij od dobrego researchu rynku i porozmawiania z profesjonalistami, którzy od lat go obserwują i potrafią przewidzieć trendy, ale i ryzyka. 

Jeśli zastanawiasz się nad zainwestowaniem w tego typu nieruchomości, skontaktuj się z nami. Swoją wiedzą i doświadczeniem wesprzemy Cię na każdym kroku. 

 

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Wynajem czy sprzedaż nieruchomości – jakie są plusy i minusy?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne?

Czy praca pośrednika jest dla Ciebie? Sprawdźmy to razem!