Pełnomocnictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – Anglia, USA, Niemcy

Pełnomocnictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – Anglia, USA, Niemcy

Przy reprezentowaniu stron umowy kupna i sprzedaży nieruchomości w Polsce, które przebywają poza granicami kraju i nie mogą przyjechać do kancelarii notarialnej, konieczne jest pełnomocnictwo przy kupnie nieruchomości lub pełnomocnictwo do sprzedaży. Ma to miejsce na mocy właściwego upoważnienia.

Wymagania prawne

Podstawą dokonania pełnomocnictwa z Anglii, z USA i z Niemiec jest ustawa prawo prywatne międzynarodowe. Art. 25 ust. 1 tejże ustawy stanowi, że „Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych państw”.

Jeśli przepisy danego państwa, w którym znajduje się osoba dająca pełnomocnictwo, przewidują taką formę przedstawicielstwa, wystarczy udzielić go z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeśli strona umowy kupna i sprzedaży nieruchomości znajduje się w USA, w Wielkiej Brytanii lub w Niemczech, to wystarczy dla wydania pełnomocnictwa dla innej osoby dokument z podpisem notarialnie poświadczonym.

Czym jest klauzula Apostille?

Pełnomocnictwu wydanemu w trzech wskazanych krajach z notarialnie poświadczonym podpisem, musi zostać jeszcze nadana klauzula „Apostille”. Z takiego poświadczenia wynika wprost, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu. Klauzula ta potwierdza tylko autentyczność takich elementów jak podpis, pieczęć lub znaczek skarbowy na dokumencie. Opatrzenie go klauzulą „Apostille” nie jest równoznaczne z tym, że jego treść została w ogóle zweryfikowana.

Po przesłaniu do kancelarii notarialnej dokumentu z klauzulą „Apostille” wszystko, co jest w języku obcym, musi być jeszcze przetłumaczone na język polski. Takim zadaniem musi zająć się tłumacz przysięgły.

Pomagamy w zakupie i sprzedaży nieruchomości Klientom z zagranicy

Czy wiesz, że Wilson’s Nieruchomości pomaga Klientom z zagranicy w zakupie lub sprzedaży nieruchomości w Polsce? Nie musisz być w kraju by zlecić nam zadanie. Zapraszamy do współpracy.

 

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Pełnomocnictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – Anglia, USA, Niemcy

Podatki przy sprzedaży i kupnie mieszkania

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Pełnomocnictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – Anglia, USA, Niemcy

Cesja – przedwstępna i akt, kiedy podatek i jaki