Wynajem nieruchomości komercyjnej

Wynajem nieruchomości komercyjnej

Nieruchomości komercyjne to ogół budynków czy lokali, które nie są przeznaczone do zamieszkania, ale do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą to być biura, lokale usługowe czy też wszystkie inne obiekty, jakie mają przynosić dochód. Jak je wynająć?

Jak wynająć nieruchomość komercyjną?

Wynajem nieruchomości komercyjnej jest realizowany na podstawie umowy najmu komercyjnego, której stronami są właściciel obiektu oraz jego najemca, czyli osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Pod względem formalnym umowa najmu komercyjnej nieruchomości właściwie nie odbiega od standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jednak są pomiędzy nimi pewne różnice.

Umowa najmu nieruchomości komercyjnej z reguły zawierana jest na dłuższy okres. Przed jej podpisaniem najemca powinien upewnić się, czy druga strona ma rzeczywiście tytuł prawny do lokalu.

Jak wygląda umowa najmu nieruchomości komercyjnej?

Umowa najmu nieruchomości komercyjnej powinna zawierać precyzyjne określenie stron – najemcy i wynajmującego. Należy podać numer wpisu do CEIDG, numer NIP czy numer KRS, w zależności od tego, do jakiej ewidencji jest wpisany przedsiębiorca. Jeśli będzie to osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w umowie trzeba zawrzeć również jej numer PESEL.

Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące sposobu uiszczania opłat eksploatacyjnych, np. za wodę czy prąd, zwłaszcza jeśli nieruchomość komercyjna stanowi wyodrębnioną część większego budynku.

Ważnym elementem umowy najmu nieruchomości komercyjnej będzie określenie jej przedmiotu. Należy opisać działkę lub budynek, metraż, dodać opis pomieszczeń, położenie czy też wskazać numer księgi wieczystej, w której znajduje się dana nieruchomość. Nie powinno być żadnych wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotowego i podmiotowego w umowie wynajmu nieruchomości komercyjnej.

Przed podpisaniem umowy najmu nieruchomości komercyjnej należy sprawdzić jej stan techniczny oraz spisać protokół z tej czynności, który powinien trafić do umowy najmu jako załącznik do niej.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Wynajem nieruchomości komercyjnej

Co zrobić, kiedy nieruchomość nie ma księgi wieczystej?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Wynajem nieruchomości komercyjnej

Zakup nieruchomości komercyjnej