Zakup nieruchomości komercyjnej

Zakup nieruchomości komercyjnej

Nieruchomości komercyjne nie są przeznaczone do zamieszkania, ale do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzielą się zwykle na dwie grupy – lokale użytkowe i lokale usługowe. Nieruchomością komercyjną jest zarówno jedno biuro, jak i cały biurowiec lub galeria handlowa czy też magazyn. Jak wygląda zakup nieruchomości komercyjnej w praktyce?

Sprawdzenie nieruchomości komercyjnej przed zakupem

Po znalezieniu pożądanej nieruchomości komercyjnej, a jeszcze zanim dojdzie do podpisania umowy z właścicielem, należy ją odpowiednio sprawdzić. W pierwszej kolejności chodzi tu o stan prawny, a umożliwi to weryfikacja:

·        księgi wieczystej nieruchomości – należy sprawdzić, do kogo nieruchomość komercyjna formalnie należy i czy nie jest obciążona ewentualnymi prawami lub roszczeniami oraz hipoteką;

·        tytułu prawnego przedstawionego przez sprzedającego;

·        wszelkich zgód i pozwoleń umożliwiających zabudowę działki i użytkowanie budynku.

Warto sprawdzić, czy w stosunku do danej nieruchomości komercyjnej nie jest ustanowione prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje dowolnemu podmiotowi – z mocy ustawy Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi albo dzierżawcy – zgodnie z art. 59 Kodeksu cywilnego.

Przed zakupem nieruchomości komercyjnej należy sprawdzić, czy nie leży w obszarze ograniczonego użytkowania i jak wygląda kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce i w jej sąsiedztwie. Ważne, by nieruchomość komercyjna miała dostęp do drogi dojazdowej i dawała możliwość prowadzenia działalności, jaką chcesz w niej realizować.

Trzy sposoby na zakup nieruchomości komercyjnej

W momencie gdy wszystkie najważniejsze kwestie w związku z zakupem nieruchomości komercyjnej są sprawdzone, można przeprowadzić formalny zakup. Można nabyć gotowy lokal z najemcą oraz podpisać umowę albo kupić pusty lokal użytkowy i samodzielnie znaleźć najemcę, tj. skomercjalizować go.

Trzecią opcją jest zakup nieruchomości komercyjnej na własne potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konieczne jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży u notariusza.

Pomożemy Ci znaleźć idealną przestrzeń dla Twojego biznesu

Lokal użytkowy? A może biuro w nowoczesnym biurowcu? Szukasz magazynu w okolicach Warszawy? U nas znajdziesz te i  inne nieruchomości komercyjne.  Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc 🙂

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Zakup nieruchomości komercyjnej

Wynajem nieruchomości komercyjnej

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Zakup nieruchomości komercyjnej

Jakie są zalety mieszkania w centrum miasta w porównaniu do przedmieść?