Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Pośrednik nieruchomości podejmuje się odpowiedzialnych zadań w procesie sprzedaży lub wynajmu mieszkania czy domu. Obsługa transakcji dotyczy sprzedaży nieruchomości, zakupie czy wynajmie, w której zakres wchodzi między innymi negocjacji cenowych, przeprowadzania transakcji, znalezienia odpowiedniego lokalu dla klienta, czy też skontrolowanie, czy jego księga wieczysta nie jest obciążona dodatkowymi prawami, m.in. hipoteką czy służebnością. Każdy pośrednik nieruchomości z agencji nieruchomości, powinien być wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jaką odpowiedzialność za swoje działania ponoszą agenci nieruchomości?

Odpowiedzialność cywilna

Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości pośrednik ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania. Podlega dlatego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Ponadto w przypadku, gdy agent wykonuje określone czynności w swojej pracy za pośrednictwem innych osób, wówczas powinien wykupić też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem takich osób.

Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika nieruchomości

Pierwszym rodzajem odpowiedzialności agencji nieruchomości w procesie sprzedaży nieruchomości, wynajmu mieszkania lub lokalu jest odpowiedzialność kontraktowa. Wszystkie warunki dotyczące jej zostały uregulowane w art. 471 Kodeksu cywilnego. Dłużnik ma obowiązek naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że taka sytuacja spowodowana jest okolicznościami, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Musi też pojawić się związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez pośrednika nieruchomości powoduje, że ponosi on odpowiedzialność kontraktową. Może to polegać na niepodjęciu w ogóle przez pośrednika czynności pośrednictwa zgodnie z zawartą z klientem umową czy zachowanie się w opozycji do przepisów Kodeksu cywilnego. Z nienależytym wykonaniem zobowiązania może dojść, jeśli pośrednik nie wykona jednego z obowiązków wskazanych w umowie, a klient ponosi z tego tytułu szkodę.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien terminowo wykonywać swoje zadania, zgodnie z przepisami prawa. Musi działać w interesie klienta, ponieważ w przeciwnym wypadku słusznie może zostać oskarżony o niezachowanie należytej staranności.

Odpowiedzialność kontraktowa biura nieruchomości ma charakter odpowiedzialności majątkowej, a więc za uszczerbek w majątku klienta. Zachodzi taka szkoda, jeśli korzystający z usługi zmuszony jest zapłacić za kupowane mieszkanie kwotę wyższą niż było to uprzednio ustalone, bo pośrednik nie poinformował go o wszystkich dodatkowych kosztach.

Odpowiedzialność deliktowa pośrednika nieruchomości

Ten rodzaj odpowiedzialności pośrednika nieruchomości został ustalony w art. 415 Kodeksu cywilnego. Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia. Odpowiedzialność deliktowa powstaje na skutek dokonania czynu niedozwolonego, nazywanego deliktem. Dotyczy ona wszelkiego rodzaju zachowań pośrednika, a nie tylko tych wynikających z umowy oraz przepisów kodeksowych. Jeśli klient dozna szkody majątkowej, pośrednik będzie musiał mu wypłacić odszkodowanie, a przy szkodzie niemajątkowej – zapłacić zadośćuczynienie.

Do ponoszenia odpowiedzialności deliktowej zachodzi na skutek zawinionego działania pośrednika, w wyniku którego powstaje szkoda. Musi też pojawić się adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy a wystąpieniem owej szkody. Taką szkodą może być zawarcie niekorzystnej umowy sprzedaży czy wynajmu lokalu, w wyniku czego klient poniesie duże koszty i będzie mieć problemy finansowe.

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Nasze biuro nieruchomości w Warszawie to przede wszystkim profesjonalna obsługa klienta, indywidualne podejście i bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji. Dokładamy wszelkich starań, by znaleźć wymarzone mieszkanie, dom czy lokal dla naszych klientów, w określonych wcześniej dzielnicach Warszawy. Wysoka kultura osobista i profesjonalne podejście naszych agentów nieruchomości sprawiają, ze możesz liczyć zawsze na fachową pomoc.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

 

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Czy odświeżać mieszkanie przed sprzedażą?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Mieszkanie dla studenta w Warszawie – gdzie i za ile?