Mieszkanie na Start 2024: Co Wiemy o Nadchodzącym Rządowym Programie Kredytowym?

Mieszkanie na Start 2024: Co Wiemy o Nadchodzącym Rządowym Programie Kredytowym?

Już wkrótce ruszy nowy program rządowy „Mieszkanie na Start”, który obiecuje znaczące wsparcie dla osób marzących o pierwszym mieszkaniu. Program ten zastąpi poprzednie inicjatywy, takie jak „Bezpieczny kredyt 2%” i „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”, i wprowadzi korzystne zmiany w systemie wsparcia mieszkaniowego, oferując między innymi kredyty z oprocentowaniem 0%.

Aktualnie, program „Mieszkanie na Start” przeszedł już etap konsultacji publicznych i obecnie projekt ustawy znajduje się w Sejmie. Szczególnie istotne jest to, że w programie priorytetowo traktowane będą wieloosobowe gospodarstwa domowe i rodziny z dziećmi, które będą mogły liczyć na wyższą pomoc finansową w postaci dopłat do rat kredytowych.

Opis programu „Mieszkanie na Start”

Program „Mieszkanie na Start” to odpowiedź rządu na rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków, szczególnie młodych rodzin i osób, które jeszcze nie miały okazji nabyć własnej nieruchomości do zamieszkania. 

Kluczowe cechy programu

 1. Dostępność: wziąć udział w programie będą mogły osoby, które nie posiadają i nie posiadały wcześniej własności nieruchomości, z wyjątkiem udziałów (do 50%) nabytych w drodze dziedziczenia lub darowizny. Kandydaci na kredytobiorców muszą również generować dochody w złotówkach i nie mogą być stroną innej umowy kredytu hipotecznego.
 2. Oprocentowanie i dopłaty: preferencyjny kredyt oferuje bardzo atrakcyjne warunki oprocentowania, które są uzależnione od liczby dzieci w gospodarstwie domowym — zaczynając od 1,5% przy braku dzieci, aż do 0% dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Takie ustawienie ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, dla których zakup nieruchomości najczęściej stanowi większe wyzwanie.
 3. Przeznaczenie środków: kredyt mieszkaniowy na start można przeznaczyć na nabycie i wyremontowanie mieszkania lub domu; zakup działki wraz z budową domu; pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS); pokrycie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Typy kredytów: w ramach programu „Mieszkanie na Start” dostępne będą dwa główne rodzaje kredytów:
  • Kredyt konsumencki: Udzielany na 5–15 lat z dopłatami do pierwszych 60 rat (bez limitu powierzchni)
  • Kredyt hipoteczny: Udzielany na min. 15 lat, z dopłatami do pierwszych 120 rat i z okresowo stałą stopą oprocentowania przez min. 5 lat. 

Kryteria kwalifikacyjne

 • Program skierowany jest do osób do 35 roku życia, jeżeli aplikują jako single. W przypadku rodzin limit wieku nie obowiązuje.
 • Warunkiem uzyskania kredytu jest brak posiadania nieruchomości, z wyjątkiem określonych przypadków dziedziczenia lub darowizny.
 • Kredyt można uzyskać wspólnie maksymalnie przez dwie osoby, które muszą nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności.

Wsparcie rządowe

Uzupełnieniem oferty kredytowej jest gwarancja wkładu własnego udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która obejmuje do 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 tys. zł.

Progi dochodowe i limity wiekowe w programie „Mieszkanie na Start”

Program „Mieszkanie na Start 2024” wprowadza konkretne kryteria dochodowe i wiekowe, które mają na celu zrównoważone rozdysponowanie dostępnych środków wsparcia. Te wymogi są kluczowe w określeniu, kto może skorzystać z programu oraz jakie będą korzyści finansowe z niego płynące.

Progi dochodowe

Program określa maksymalne dochody, które mogą być osiągane przez gospodarstwa domowe, aby kwalifikować się do pełnych dopłat do rat kredytowych. Te limity są następujące:

 • Gospodarstwo jednoosobowe: 7 000 zł brutto miesięcznie,
 • Gospodarstwo dwuosobowe: 12 000 zł brutto miesięcznie,
 • Gospodarstwo trzyosobowe: 16 000 zł brutto miesięcznie,
 • Gospodarstwo czteroosobowe: 19 500 zł brutto miesięcznie,
 • Gospodarstwo pięcioosobowe lub większe: 23 000 zł brutto miesięcznie.

Przekroczenie tych limitów nie eliminuje z możliwości otrzymania kredytu, ale wiąże się z obniżonymi dopłatami: o 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia limitu dla gospodarstw jednoosobowych i o 25 groszy dla gospodarstw wieloosobowych. Banki oceniają dochód bazując na zarobkach z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

Limity wiekowe

Program „Mieszkanie na Start 2024” posiada także specyficzne limity wiekowe, które dotyczą przede wszystkim osób ubiegających się o kredyt jako single – maksymalny wiek w tym przypadku to 35 lat. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, w skład których wchodzi więcej niż jedna osoba dorosła lub dorosły z dzieckiem, limit wieku nie jest stosowany.

Dodatkowe warunki dla kwalifikantów programu 

Program „Mieszkanie na Start 2024” ma na celu umożliwienie zakupu pierwszej nieruchomości osobom, które dotychczas nie miały tej możliwości. Aby zakwalifikować się do programu, kandydaci muszą spełniać kilka dodatkowych warunków oprócz standardowych kryteriów dochodowych i wiekowych.

Warunek nieposiadania nieruchomości

Podstawowym wymogiem jest, aby kandydaci na kredytobiorców nie byli właścicielami żadnej nieruchomości. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły:

 • Osoby, które obecnie posiadają do 50% udziałów w nieruchomości zdobytej przez dziedziczenie lub darowiznę, mogą ubiegać się o kredyt. Jeśli wniosek jest składany wspólnie, każda z osób może posiadać maksymalnie 25% udziału.
 • Osoby, które w przeszłości były właścicielami całości nieruchomości zdobytej w podobny sposób, ale przekazały ją komuś spoza swojego gospodarstwa domowego przed złożeniem wniosku.
 • Rodziny z co najmniej trójką dzieci mają prawo do zamiany obecnie posiadanej nieruchomości na większą za pomocą kredytu.

Kryterium powierzchniowe

Wprowadzono również ograniczenia dotyczące powierzchni zakupionej nieruchomości. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego limit wynosi 50 m², z możliwością zwiększenia o 25 m² dla każdego kolejnego członka rodziny. Zakup nieruchomości przekraczającej te limity jest możliwy, lecz wiąże się z obniżeniem wysokości dopłaty o 50 zł za każdy metr kwadratowy przekroczenia limitu.

Inne wymagania

Kredytobiorcy muszą zarabiać w złotych i nie mogą być stroną innej umowy kredytu mieszkaniowego. W przypadku małżeństw z rozdzielnością majątkową, osoba bez nieruchomości może ubiegać się o kredyt samodzielnie, nawet jeśli drugi małżonek posiada nieruchomość, o ile nie jest współwłaścicielem żadnej nieruchomości w momencie składania wniosku.

Te dodatkowe warunki mają na celu zapewnienie, że program „Mieszkanie na Start 2024” faktycznie wspiera osoby i rodziny, które najbardziej potrzebują pomocy w zdobyciu własnego domu czy mieszkania, zapobiegając jednocześnie nadużyciom i nie efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych.

Na jakie kwoty kredytu można liczyć w programie „Mieszkanie na Start 2024”?

Projekt ustawy wprowadza jasno określone limity kwotowe kredytów, które mają na celu zachowanie równowagi między wsparciem a odpowiedzialnością finansową. Te limity zależą od wielkości gospodarstwa domowego i mają zapobiec sytuacjom, w których kredytobiorcy zaciągają nadmierne zobowiązania finansowe.

Struktura limitów kwotowych kredytu

 • Gospodarstwo jednoosobowe: Maksymalna kwota kredytu, od której naliczane są dopłaty, wynosi 200 tys. zł.
 • Gospodarstwo dwuosobowe: Limit wynosi 400 tys. zł.
 • Gospodarstwo trzyosobowe: Ustalono limit na poziomie 450 tys. zł.
 • Gospodarstwo czteroosobowe: Dopłaty będą naliczane do kwoty 500 tys. zł.
 • Gospodarstwo pięcioosobowe lub większe: Limit kwoty kredytu, do której przysługują dopłaty, to 600 tys. zł.

Jeśli kwota kredytu przekroczy te limity, dopłaty do rat będą naliczane tylko do wysokości określonych limitów. Oznacza to, że pożyczając więcej, kredytobiorca nadal otrzyma wsparcie, ale tylko do ustalonego pułapu.

Dodatkowe mechanizmy regulujące

W ramach programu zastosowano również mechanizmy, które mają zapobiegać nadużywaniu systemu dopłat. Na przykład, jeśli kredyt jest zaciągany wspólnie przez dwie osoby, a jedna z nich zrezygnuje z umowy, kwota dopłat zostanie dostosowana do nowej, mniejszej wielkości gospodarstwa domowego.

Regionalne różnice w dostępnych kwotach

Program uwzględnia także regionalne różnice w cenach nieruchomości. Na przykład, w miastach, gdzie ceny nieruchomości są znacznie wyższe niż średnia krajowa, limity kwotowe dopłat są proporcjonalnie zwiększane. W miastach takich jak Gdańsk, Poznań, Kraków i Wrocław, limity te są wyższe o co najmniej 10%, natomiast w Warszawie – o 20%. 

Ile osób skorzysta ze wsparcia i kiedy startuje program

Limit wniosków kredytowych

Ustalony został kwartalny limit 15 tysięcy wniosków kredytowych. Ograniczenie to zapobiega wyczerpaniu środków budżetowych zbyt szybko i umożliwia równomierną dystrybucję wsparcia w czasie. Gdy limit zostanie osiągnięty, nabór wniosków zostaje automatycznie zawieszony do początku kolejnego kwartału, co oznacza, że osoby zainteresowane skorzystaniem z programu muszą monitorować dostępność i być gotowe do złożenia wniosku zaraz po wznowieniu naboru.

Start programu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że Mieszkanie na Start ma ruszyć w drugiej połowie 2024 r., co jest uzależnione od przyjęcia stosownych przepisów. To oznacza, że potencjalni kredytobiorcy powinni przygotować się do składania wniosków nieco przed planowaną datą uruchomienia programu, aby móc w pełni wykorzystać dostępne możliwości jak tylko program zostanie aktywowany.

Wniosek

Osoby zainteresowane skorzystaniem z kredytu 0% powinny śledzić komunikaty z banków oraz informacje od instytucji rządowych odpowiedzialnych za realizację programu, aby na bieżąco dostosowywać swoje plany mieszkaniowe do aktualnych wymogów i możliwości finansowania. 

 

Należy pamiętać, że przedstawione informacje dotyczą projektu ustawy, który może jeszcze ulec zmianom.

Pamiętaj również, że zespół Wilson’s jest zawsze dla Ciebie! Jeśli chcesz dokładnie policzyć swoją zdolność kredytową i dowiedzieć się, jakie możliwości kredytowe już masz, nasz ekspert kredytowy, Michał Myszczyszyn [+48 792 855 810], jest do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby uzyskać kompleksową wiedzę o swoich możliwościach finansowych. Michał pomoże Ci przejść przez cały proces uzyskania kredytu, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym kroku.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Mieszkanie na Start 2024: Co Wiemy o Nadchodzącym Rządowym Programie Kredytowym?

Ranking najlepszych dzielnic Warszawy: gdzie najlepiej mieszkać i dlaczego?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Mieszkanie na Start 2024: Co Wiemy o Nadchodzącym Rządowym Programie Kredytowym?

Jak wycenić mieszkanie do sprzedaży? Poznaj najlepsze metody wyceny nieruchomości