Jaki lokal na restaurację?

Jaki lokal na restaurację?

Jakie są czynniki sukcesu restauracji? Znakomita kuchnia, zawsze świeże składniki i potrawy przygotowywane według oryginalnych receptur? Z pewnością, ale nie bez znaczenia dla lokali gastronomicznych jest ich lokalizacja. Niekoniecznie restauracja musi znajdować się w centrum miasta, by gromadziła wokół siebie szerokie grono klientów. Jednak lokale przeznaczone na restauracje muszą spełniać określone wymagania. Warto wiedzieć, jakie.

Najlepszy lokal gastronomiczny

Potencjalnie najlepiej na restaurację nadają się lokale, które znajdują się na parterze, przy rynkach miejskich albo przy głównych traktach, mające duże witryny, zachęcające do odwiedzin. Może to być także lokal w piwnicy, ale trzeba wówczas zadbać o rozreklamowanie go i stworzenie bezpiecznych schodów przy wejściu. Na drugim biegunie znajdują się lokale na piętrze, chyba że będzie to piętro w galerii handlowej.

krzesla, stoly, lokal, restauracja

Podstawa prawna prowadzenia lokalu gastronomicznego

Podstawą prawną prowadzenia lokalu gastronomicznego jest ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia – Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 634, z późń. zm.). Przepisy tejże ustawy obowiązują biznesy polegające na produkcji lub serwowaniu żywności. Ustawa określa m.in. to, jakie powinno być wyposażenie zakładu, narzędzia i wykorzystywane w nim urządzenia, a także  stan techniczny budynków i pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi.


Poza tym lokale gastronomiczne podlegają zapisom ustawy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jako, że Polska należy do Unii Europejskiej, to zgodnie przepisami prawa nasze restauracje muszą spełniać warunki zawarte w dwóch rozporządzeniach:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,

Jeśli lokal gastronomiczny nie spełnia wymagania zawarte w ustawach i rozporządzeniach, nie przejdzie odbioru z Sanepidu i nie będzie mógł zostać uruchomiony zgodnie z prawem. Stan lokalu gastronomicznego powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja.

plan, dlonie, nieruchomosci

Konkretne warunki, jakie musi spełnić lokal na restaurację

Miejsce przeznaczone na lokal gastronomiczny musi spełniać wszystkie warunki i wymagania sanitarne, BHP i prawa budowlanego. Właściciel lub osoba wynajmująca taki lokal powinna przed rozpoczęciem działalności restauracji uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Aby zostało ono wydane na wniosek przyszłego restauratora, lokal musi spełniać następujące wymagania:

 • Posiadać odpowiednią klimatyzację i kanalizację.

 • Co najmniej 3 metry wysokości lokalu.

 • Zaplecze ze zlewozmywakiem w lokalu.

 • Mieć WC, dwa wejścia i szatnię.

 • Na podłodze kuchni powinny znajdować się płytki lub wykończenie o powierzchni łatwozmywalnej.

Każda Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna może mieć nieco inne wytyczne dotyczące lokalu gastronomicznego, który znajduje się na terenie jej oddziaływania.

Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać nieruchomość z przeznaczeniem gastronomicznym

notowanie, dlonie, dlugopis

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich miejsca, restauracja powinna mieć lokal, w którym:

 • Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń w lokalu będą pomalowane na jasne kolory, a przy tym staną się nienasiąkliwe, niepylące, z gładką powierzchnią łatwozmywalną, bez żadnych uszkodzeń czy szczelin.

 • Narożniki ścian w ciągu komunikacyjnym muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 • Dolna część ścian korytarza do wysokości 1,5 m, licząc od podłogi, powinna być zmywalna.

 • Ściany w kuchni, obieralni warzyw wyłożone powinny być glazurą do wysokości 2 m, a w zmywalniach naczyń glazura powinna sięgać aż po sufit.

 • Dobrze by było, aby ściany w lokalu miały zaokrąglone połączenia.

 • Podłogi muszą być wykonane z materiałów trwałych, gładkich, a przy tym w pełni zmywalnych, choć nieśliskich, odpornych na ścieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzeń powierzchniowych.

 • Drzwi i futryny zewnętrzne od zaplecza powinny być wykonane z metalu i być szczelne, a drzwi wewnętrzne muszą mieć gładką powierzchnię, by łatwo było je umyć.

 • Okna w lokalu powinny mieć taką konstrukcję, która ułatwia ich mycie, montaż moskitier, wietrzenie przez uchylenie skrzydła i łatwe do otwierania także z poziomu podłogi.

 • Wysokość pomieszczeń pracy stałej, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić co najmniej 3,3 metra. Przepisy dopuszczają przy tym możliwość obniżenia pomieszczeń do wysokości co najmniej 2,5 metra, jeśli zastosowana zostanie odpowiednia wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja.

 • Oświetlenie pomieszczeń pracy stałej, gdzie będą stale przebywali pracownicy lub klienci, przez dłużej niż 4 godziny na dobę, musi być zapewnione poprzez doświetlenie światłem naturalnym.

 • Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi pomieszczenia powinien wynosić co najmniej 1:8.

  restauracja, para

Ważne: jeśli w pomieszczeniu ma być zastosowane tylko oświetlenie sztuczne, elektryczne, przedsiębiorca prowadzący tam część restauracji, powinien uzyskać na to zezwolenie właściwego państwowego województwa inspektora sanitarnego, wydane w porozumieniu z odpowiednim okręgowym inspektorem pracy.

 

Szukasz lokalu na restaurację? Specjaliści z agencji Wilsons Nieruchomości pomogą ci ją znaleźć. Z nami będziesz mieć pewność odnośnie do tego, za co właściwie płacisz.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jaki lokal na restaurację?

Jaki lokal na przedszkole?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Jaki lokal na restaurację?

Kiedy płacimy podatki przy sprzedaży nieruchomości?