Co należy sprawdzać w księdze wieczystej nieruchomości przed zakupem mieszkania?

Co należy sprawdzać w księdze wieczystej nieruchomości przed zakupem mieszkania?

Kupujący mieszkanie nie powinien wierzyć na słowo sprzedającemu, że ten jest jedynym właścicielem nieruchomości albo nie ma ona żadnych obciążeń. Wiadomo, że chce sprzedać ją po jak najwyższej cenie. Nierozważnym byłoby niesprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Służy do tego rejestr ksiąg wieczystych, który ma charakter jawny i każdy, kto zna numer księgi, może go bez problemu sprawdzić, także w trybie online. Co jest najważniejsze podczas sprawdzania księgi?

Cztery działy KW

Każda księga wieczysta podzielona jest na działy, w których umieszczone są istotne informacje na temat nieruchomości, jej położenia, wielkości, przynależnych powierzchni czy własności przysługujących osobie lub osobom. Ważne jest też i to, że w KW wskazuje się obciążenia mieszkania.

Księga wieczysta uwzględnia cztery działy:

  • Dział I – obejmujący Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” oraz Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością”,
  • Dział II – Własność,
  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia,
  • Dział IV – Hipoteka.

Najważniejsze kwestie do sprawdzenia w KW

Przy przeglądaniu KW interesującej nieruchomości właściwie wszystkie informacje w niej zawarte są bardzo ważne dla potencjalnego kupującego. Na szczególną uwagę zasługują jednak:

  • Dział II – czy osoba sprzedająca mieszkanie, podająca się za jego właściciela, rzeczywiście nią jest oraz czy pozostają inni współwłaściciele nieruchomości.
  • Dział III – czy nieruchomość jest obciążona np. służebnością, czy występują ostrzeżenia o prowadzonych egzekucjach albo czy pojawiają się ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
  • Dział IV – czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, w jakiej wysokości i na rzecz jakiego podmiotu jest ona ustanowiona.

Konieczne jest też skontrolowanie, czy w poszczególnych działach księgi wieczystej są zamieszczone wzmianki o wnioskach wieczystoksięgowych.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia aktu notarialnego?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Co należy sprawdzać w księdze wieczystej nieruchomości przed zakupem mieszkania?

Jak przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd?