Taksa notarialna 2021 – opłaty notarialne i koszt aktu notarialnego

Taksa notarialna 2021 – opłaty notarialne i koszt aktu notarialnego

Przy realizowaniu transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości konieczne jest umówienie się na wizytę w kancelarii notarialnej. Dla zachowania ważności takiej czynności prawnej konieczne jest bowiem zachowanie formy aktu notarialnego dla umowy przeniesienia prawa własności. W związku z realizacją czynności notarialnych pobierane są określone opłaty, nazywane taksą notarialną. Ile wynosi ona w 2021 roku?

Taksy notarialne odgórnie określone

Kancelarie notarialne nie mogą w sposób dowolny kształtować wysokości opłat pobieranych od klientów, ponieważ obowiązuje je wysokość taks notarialnych, czyli cen usług notarialnych, które regulowane są ustawowo. Owa wysokość taksy jest ustalana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy na dany rok.


Rozporządzenie zawiera tabele ze wskazaną wysokością taksy. Jest ona określana w niektórych przypadkach kwotowo, w innych zaś ustalona jest maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, a zależy ona od procenta wartości przedmiotu danej czynności.

Maksymalna taksa notarialna w 2021 przy sporządzaniu aktu notarialnego

Przy przygotowaniu i podpisywaniu aktu notarialnego kupna-sprzedaży mieszkania taksa notarialna jest określana w wysokości (taksa na 2021 rok):

Wartość przedmiotu aktu notarialnego Maksymalna stawka taksy notarialnej
Do 3000 zł 100 zł
Od 3000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
Od 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
Od 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
Od 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
Od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
Powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10 000 zł

½ stawki taksy notarialnej ustalonej w powyższej tabeli wynosi maksymalna stawka w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy umowę deweloperską.
Natomiast tylko ¼ stawki taksy notariusz pobiera za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za przygotowanie aktu notarialnego dokumentującego ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenie kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Taksa notarialna 2021 – opłaty notarialne i koszt aktu notarialnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Taksa notarialna 2021 – opłaty notarialne i koszt aktu notarialnego

Jak podnieść wartość sprzedawanego lub wynajmowanego mieszkania? 5 niezawodnych sposobów