Parki logistyczne – wady i zalety

Parki logistyczne – wady i zalety

Nieruchomości komercyjne to między innymi różnego rodzaju powierzchnie magazynowe. Z kolei rynek powierzchni magazynowych składa się kilku obszarów, jednym z nich są parki logistyczne. Czym są parki logistyczne i jak wygląda obrót nimi z perspektywy kupujących, sprzedających, wynajmujących i agentów, którzy starają się pogodzić ze sobą ich różne cele? Jakie zalety i wady mają parki logistyczne?

Czym jest park logistyczny?

Parki logistyczne to są obiekty o usystematyzowanej strukturze, w których istnieją zarówno duże hale magazynowe i stanowiska przeładunkowe, jak i place, drogi oraz parkingi, wraz z budynkami biurowymi i inżynierskimi na terenie parku.

magazyn-regaly-kartony

Celem istnienia parków logistycznych jest to, by oferować najemcom lub kupującym teren z infrastrukturą komunikacyjną i pełnym wyposażeniem służącym do przemieszczania, magazynowania czy zarządzania przepływem ładunków przeróżnego rodzaju.

Jako samodzielny podmiot gospodarczy park logistyczny świadczy usługi magazynowania, zaopatrywania czy dystrybucji. Nowoczesne parki logistyczne często są budowane na zamówienie dużych sieci handlowych, które chcą korzystać z takiej powierzchni przy zaopatrywaniu swoich hipermarketów.

Wady i zalety obiektów logistycznych

Nowoczesne duże parki logistyczne są obiektami, które najczęściej są budowane na potrzeby własne inwestorów, choć są i takie przypadki, gdy powstają duże centra logistyczne, z usług których korzysta wielu najemców, sytuując w nich swoje centra magazynowo- przemysłowe.

obiekt-logistyczny-bramy-dla-wjazdu

 

Dzięki usługom świadczonym przez parki logistyczne do wynajęcia, czy też poprzez budowę własnych parków logistycznych, przedsiębiorcy mogą za jednym razem zaspokajać różne potrzeby wynikające z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Mają udostępnione duże powierzchnie do składowania i przechowywania towarów masowych, materiałów i surowców, a także place manewrowe, gdzie można zaparkować tiry i inne auta dostawcze oraz załadować je, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Parki technologiczne spełniają wszystkie założenia dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego czy ochrony przed włamaniem i zniszczeniem zawartości magazynowej. Powierzchnie magazynowo logistyczne są nowoczesne, co przejawia się w doskonałym zaopatrywaniu w technologie teleinformatyczne.

magazyn-wysokie-regaly

Zaletą parków logistycznych jest to, że mają one dużą powierzchnię gruntową. Można więc zorganizować w jej obrębie wszystkie najważniejsze budynki, budowle oraz drogi dojazdowe i parkingi, które są potrzebne dla wynajmujących lub nabywców parków logistycznych.

Ponadto ich lokalizacja jest najczęściej bardzo dobra z punktu widzenia zadań magazynowych i logistycznych różnych przedsiębiorstw. Z reguły centra logistyczne są budowane przy drogach szybkiego ruchu, autostradach lub przy szlakach tranzytowych i lotniskach.

W parkach logistycznych może istnieć szeroko rozbudowana infrastruktura, w której można nie tylko magazynować towary, ale korzystać z chłodni i miejsc przystosowanych do przechowywania artykułów chemicznych i niebezpiecznych.

tir-hala-punkt-log

Co zatem uznawane jest za wadę parków logistycznych? Pewne oddalenie od firm, które chcą z nich korzystać. Zamiast robić przeładunek i załadunek czy spełniać zadania z zakresu magazynowania na własnym terenie, muszą korzystać z odległych centrów, co powoduje konieczność przewozów towarów i surowców z miejsca na miejsce. Na przykład jeśli park logistyczny znajduje się daleko, zaopatrywanie hipermarketów powoduje wzrost kosztów transportu, do czego handlowcy nie chcą dopuszczać.

Agent nieruchomości znajdzie odpowiedni park logistyczny

Poszukiwanie optymalnego miejsca na park logistyczny czy powierzchnie magazynowe na potrzeby działalności gospodarczej będzie ułatwione, jeśli przedsiębiorca skorzysta z usług pośrednika nieruchomości.

 

agenci-wilsons-nieruchomosci

Agent zajmie się wyszukaniem odpowiednich magazynów, powierzchni w parkach logistycznych oraz gruntów inwestycyjnych, które mogą nadawać się na wybudowanie centrum logistycznego na potrzeby klienta komercyjnego. Jako agencja Wilsons mamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie – zapraszamy do współpracy.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Parki logistyczne – wady i zalety

Jak wygląda praca agenta nieruchomości?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Parki logistyczne – wady i zalety

Biuro w biurowcu czy w mieszkaniu?