Odpowiedzialność biura nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu

Pośrednik nieruchomości podejmuje się odpowiedzialnych zadań w procesie sprzedaży lub wynajmu mieszkania czy domu. Obsługa transakcji dotyczy między innymi negocjacji cenowych, znalezienia odpowiedniego lokalu dla klienta, czy też skontrolowanie, czy jego księga wieczysta nie jest obciążona dodatkowymi prawami, m.in. hipoteką czy służebnością. Każdy pośrednik nieruchomości, jakiego zatrudnia biuro powinien być wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jaką odpowiedzialność za swoje działania ponosi taki licencjonowany agent?

Odpowiedzialność cywilna

Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości pośrednik ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania. Podlega dlatego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Ponadto w przypadku, gdy agent wykonuje określone czynności w swojej pracy za pośrednictwem innych osób, wówczas powinien wykupić też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem takich osób.

Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika nieruchomości

Pierwszym rodzajem odpowiedzialności, jakie podejmuje biuro nieruchomości w procesie sprzedaży lub wynajmu mieszkania, jest odpowiedzialność kontraktowa. Wszystkie warunki dotyczące jej zostały uregulowane w art. 471 Kodeksu cywilnego. Dłużnik ma obowiązek naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że taka sytuacja spowodowana jest okolicznościami, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Musi też pojawić się związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez pośrednika nieruchomości powoduje, że ponosi on odpowiedzialność kontraktową. Może to polegać na niepodjęciu w ogóle przez pośrednika czynności pośrednictwa zgodnie z zawartą z klientem umową czy zachowanie się w opozycji do przepisów Kodeksu cywilnego. Z nienależytym wykonaniem zobowiązania może dojść, jeśli pośrednik nie wykona jednego z obowiązków wskazanych w umowie, a klient ponosi z tego tytułu szkodę.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien terminowo wykonywać swoje zadania, zgodnie z przepisami prawa. Musi działać w interesie klienta, ponieważ w przeciwnym wypadku słusznie może zostać oskarżony o niezachowanie należytej staranności.

Odpowiedzialność kontraktowa biura nieruchomości ma charakter odpowiedzialności majątkowej, a więc za uszczerbek w majątku klienta. Zachodzi taka szkoda, jeśli korzystający z usługi zmuszony jest zapłacić za kupowane mieszkanie kwotę wyższą niż było to uprzednio ustalone, bo pośrednik nie poinformował go o wszystkich dodatkowych kosztach.

Odpowiedzialność deliktowa pośrednika nieruchomości

Ten rodzaj odpowiedzialności pośrednika nieruchomości został ustalony w art. 415 Kodeksu cywilnego. Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia. Odpowiedzialność deliktowa powstaje na skutek dokonania czynu niedozwolonego, nazywanego deliktem. Dotyczy ona wszelkiego rodzaju zachowań pośrednika, a nie tylko tych wynikających z umowy oraz przepisów kodeksowych. Jeśli klient dozna szkody majątkowej, pośrednik będzie musiał mu wypłacić odszkodowanie, a przy szkodzie niemajątkowej – zapłacić zadośćuczynienie.

Do ponoszenia odpowiedzialności deliktowej zachodzi na skutek zawinionego działania pośrednika, w wyniku którego powstaje szkoda. Musi też pojawić się adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy a wystąpieniem owej szkody. Taką szkodą może być zawarcie niekorzystnej umowy sprzedaży czy wynajmu lokalu, w wyniku czego klient poniesie duże koszty i będzie mieć problemy finansowe.

Podziel się tym postem
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Czytaj dalej

Chcesz sprzedać albo kupić nieruchomość?

Napisz do nas, a zdejmiemy ten problem z Twojej głowy!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.