Polski PL English EN Русский RU Українська UK
Polski PL English EN Русский RU Українська UK

Jaki lokal na przedszkole?

W roku szkolnym 2018/2019 według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce funkcjonowało 22,2 tys. formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego, z czego 12,5 tys. to przedszkola, a 7,9 tys. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,6 tys. punktów przedszkolnych. Było ich więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli przedsiębiorca chciałby przyczynić się do powiększenia liczby przedszkoli, musi między innymi znaleźć odpowiedni lokal do prowadzenia takiej działalności.


Wymogi prawne dotyczące lokali na przedszkola

Kwestie związane z prowadzeniem działalności przedszkola zostały ujęte w trzech aktach prawnych:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Przepisy tychże aktów prawnych wskazują, gdzie może być zlokalizowany lokal przeznaczony na przedszkole lub budynek przedszkolny, jakie wymogi socjalno-bytowe musi spełniać oraz w jaki sposób powinny być w nim zrealizowane przepisy przeciwpożarowe oraz wytyczne sanitarno-higieniczne.

Lokalizacja budynku czy lokalu przedszkolnego

Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności przedszkola nie może być położony w dowolnym miejscu. Prawo dopuszcza możliwość, by przedszkole było zlokalizowane w:

 • Wolnostojącym, samodzielnym budynku.
 • Wydzielonej części budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego.
 • Wydzielonej części szkoły, czyli budynku użyteczności publicznej.

Jeśli przedszkole ma funkcjonować w budynku mieszkalnym czy mieszkalno-usługowym, wówczas może to być tylko część parteru, z niezależnym, wydzielonym wejściem z zewnątrz do przedszkola, a nie np. przez klatkę schodową wspólną dla części mieszkalnej bądź usługowej. Podobnie jest w przypadku zlokalizowania lokalu na przedszkole w szkole – powinien on mieć osobne wejście i musi być oddzielony całkowicie pod względem funkcjonalnym od placówki szkolnej.

Wielkość lokalu na przedszkole

Pomieszczenia przedszkola muszą mieć odpowiednią powierzchnię użytkową, by zapewniać pracownikom i dzieciom odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Według przepisów miejsce na przedszkole musi spełniać następujące wymagania:

 • Lokal o wysokości co najmniej 3 m.
 • Poziom podłogi w lokalu przeznaczonym na przedszkole musi znajdować się co najmniej na wysokości 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci w grupie od 3 do 5 osób musi wynosić przynajmniej 16 mkw, a jeśli grupa jest większa niż 5, wówczas powierzchnia pomieszczenia powinna być zwiększona, z tym że:
  • Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wyniesie co najmniej 2 mkw, jeśli czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie.
  • Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 mkw, jeśli czas pobytu  w placówce przekracza 5 godzin dziennie lub przedszkole zapewnia leżakowanie.

Istnieją też szczegółowe warunki wyposażania i wykończania pomieszczeń w przedszkolach. Podłoga i ściany do wysokości co najmniej 2 m pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego muszą być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi, które są odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. Z kolei w salach zajęć w przedszkolu podłoga powinna być gładka i łatwo zmywalna – może być to parkiet, a w grupach dzieci najmłodszych wskazane jest zastosowanie wykładziny dywanowej lub dywanu. W pomieszczeniach zapewnione powinno być oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacja. Obowiązkowo do lokalu przedszkola muszą przynależeć węzły sanitarne, a łazienki dla dzieci muszą być dostępne z sali zajęć i zabaw, przy czym wymaga się by 1 miska ustępowa i 1 umywalka przypadała na maksymalnie 15 dzieci.

Poza przedszkolem i lokalem przeznaczonym na realizację działalności przedszkola, musi znaleźć się plac zabaw – własny lub po prostu dostępny w najbliższej okolicy.

Podziel się tym postem
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Czytaj dalej

Chcesz sprzedać albo kupić nieruchomość?

Napisz do nas, a zdejmiemy ten problem z Twojej głowy!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.